Изберете страница
Художник Борислав Златанов

Художник

Борислав Златанов

-+=

Ето тези неща създадоха началото на един специален климат, та колегите от другите редакции да погледнат по-иначе и на себе си, и на нашата Програмна редакция, напъхана дотогава в кьошето. Може би оттам започна, и нека да кажа, промяната на статуса на програмния механизъм в самата телевизия. Програмно-координационният център, както беше преименувана старата редакция, постепенно зае полагащото ѝ се място в телевизионната фамилия. И престана да бъде като третокласна служба в далечно селско кметство.

В самия дирекционен съвет също стана пренареждане. Заместниците на Славков се препрофилираха, директорите по направления станаха пет: за информацията, спорта и публицистиката – Христо Цачев, а по-късно Петко Димитров, за културата – Кирил Василев (той беше и първи заместник на Славков), за икономиката – Симеон Дървингов, за техниката – Кольо Антонов, за телевизионното производство – Сашко Величков, главен режисьор – Хачо Бояджиев. Аз, с Програмно-координационния център, бях директно към Иван Славков.