Изберете страница
  1. НАЧАЛО
  2. ЕХ, ТАЗИ ТЕЛЕВИЗИЯ
  3. ГЛАВА ВТОРА - ЕХ, ТАЗИ ТЕЛЕВИЗИЯ

ГЛАВА ВТОРА – ЕХ, ТАЗИ ТЕЛЕВИЗИЯ

Всички права запазени. Всички текстове, снимки и графика са обект на авторско право. © 2020 – 2022
Можете да използвате текстове, снимки и графика, отчасти или в цялост, само ако изрично и видимо е посочено: от книгата “Ех, тази телевизия – Зазоряване преди полунощ”, автор Стефан Велев, източник https://velev.eu/