Изберете страница
-+=

тези славни времена за екипа на Иван Славков. Даваше мощ и на нашата журналистическа, режисьорска и техническа колегия. Сега си мисля, че всички от тази колегия, независимо от днешните политически пристрастия, днес съвсем ясно разбираме, че зад нас тогава е стояла цялата страна. А и ние без корист сме работили искрено за нея. Бяхме млади…

…Та след това необходимо отклонение се връщам пак към Хачо. Той живееше до нас на „Руски паметник“, в един двустаен апартамент. И аз козирог, и той козирог – допаднахме си, но той не търпеше авторитети и по-късно потърси по-голям обхват – да бъде не просто режисьор, а непременно главен режисьор. Но, моля – на цялата национална телевизия. Затова добре направи, че се махна от Програмната редакция. Излетя, и така започна и истинската му голяма кариера на телевизионен режисьор, за която по-горе разказах.

Хачо Бояджиев всепризнат телевизионен ас
Хачо Бояджиев – не режисьорски началник, не пенсиониран полковник, а всепризнат телевизионен ас.