Изберете страница
Корица Обратна захапка в Глава втора

← 46

ОБРАТНА ЗАХАПКА

47 →

7

47

ОБРАТНА ЗАХАПКА

Две къдрави жички се бяха измъкнали от оковите на щифтчетата си и безсрамно се вееха, прекъсвайки ми връзката със света на социализма. Злобно ги завих, надявах се докрай и завинаги. И телефонът изведнъж се разсъни и весело прозвъня. Готово! Колегата поклати умно глава, взе слушалката, долепи я недоверчиво до лявото си ухо и като чу „Пи-пии-пип“, я постави обратно на апарата. После безмълвно излезе от стаята. Отишъл до кафето и казал за мен: – Абе, не знам какъв журналист е, щом като от джоба си вади отвертка, вместо писалка.

7

48

ОБРАТНА ЗАХАПКА

В ЦК се прави нов отдел или сектор, не знам какво, но за нас, за Телевизията. И ме помолиха да им препоръчам човек. Аз предложих твоя Комсомолец, та да рапортува там за постоянно... Знам ти мнението за неговите патетични уклони. Или искаш да им пратя там някой акъллия, който да заоре на дребно и наопаки, та да ни разкатае фамилията.