Изберете страница
Корица Дистанционна любов в Глава трета

← 83

ДИСТАНЦИОННА ЛЮБОВ

84 →

7

84

ДИСТАНЦИОННА ЛЮБОВ

Всеки от нас си имаше своя втори човек. Аз обаче си имах двама „втори“ – Петьо Долапчиев и Иван Въргов, инженери, мои състуденти от Политехниката. Но и добри журналисти. Като студенти с тях двамата започнахме да издаваме студентския вестник „Технически АВАНГАРД“

7

85

ДИСТАНЦИОННА ЛЮБОВ

Малко по-късно в Програмата ме подпря един остър проблем: службата за международно сътрудничество остана без ръководител. И точно в тоя момент пред мене се появи и алтернативата за подходящия втори човек. Така започна новата кариера, вече на телевизионен журналист, на другия мой състудент, инж. Иван Въргов

7

86

ДИСТАНЦИОННА ЛЮБОВ

Цели десетилетия преди в света да се роди първият мобифон или iPhone, от ръцете ни не слизаха портативните радиостанции на шведската фирма „СТОРНО“, с която по онова време беше снабдена Лондонската полиция. И нашите международни телевизионни транслации винаги бяха комуникационно осигурени.