Изберете страница
Корица Приказка за синьото Червено море в Глава шеста - Арабска вечеря

← 174

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ

175 →

7

175

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ Авиокомпания „Балкан“ търгува, лети, каца и печели на Запад, за да пълни с долари хазната на Изток, в България. И естествено, затова трябва да се работи по западните практики и нрави, ама ако може да важат и социалистическите закони... Ако може! Но как да стане това?

7

176

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ

Когато се обезвреждат мини, винаги има риск, даже и да се спазват правилата. Просто защото е мина и гърми. А как ли да се нарича мирното съвместно съществуване на Изтока със Запада, когато ключовата дума ПАЗАР се пишеше на различни езици? Пазарни цени, конкуренция, реклама, комисиони – у нас бяха по презумпция невнятни, както дънките, късите поли и кока-колата...

7

177

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ

С Постановление № 40 на Министерския съвет от 10.ХІ.1969 г. се прекратява дейността на ТЕКСИМ. Нейният генерален директор Георги Найденов отива за 20 години в затвора. Такава е съдбата и на неговите заместници. „Реформират“ се, т.е. ликвидират се, огромните тогава за нашата страна „тексимски“ фирми, заедно с Икономическата групировка майка „Български търговски флот“.

7

178

ПРИКАЗКА ЗА СИНЬОТО ЧЕРВЕНО МОРЕ

Когато все пак се стигнало до съдебно дирене срещу ТЕКСИМ, министърът на вътрешните работи Ангел Солаков отказал Главно следствено управление на МВР и Държавна сигурност да участват в това. И те не се включили в случая ТЕКСИМ – затова той куриозно се е поел директно от Прокуратурата. За това „полицейско дисидентство“ свидетелства полк. Стоил Фердов, който малко по късно (през 1971 г.) е „изпратен“ да дослужва в... КАТ.