Изберете страница
-+=

и на Балканите. През 1958 г. бе пуснат и нов, с по-голяма мощност, който покрива София, с редица оригинални решения с научен принос. Телевизионният център е в състав: проф. Саздо Иванов, доц. Кирил Кирков, и инженерите – Димитър Мишев, Йордан Боянов, Борис Баровски, Александър Доков и Ангел Ангелов, и техника Минко Минков. Те работят от 1952 г. върху телевизионната техника.

Официално излъчване обаче на първата програма на Българската национална телевизия става през 1959 г. от новата телевизионна кула в Борисовата градина, тържествено открита чак на 26 декември 1959 г. Още пролетта е започнало организирането и на екип – на 24 април в него е назначена Магда Каменова, току-що завършила театрална режисура в тогавашния Висш театрален институт.

Тук вече са и първите режисьори – Ангел Вълчанов, Неделчо Чернев, Павел Павлов и Нина Минкова, а първите телевизионни оператори са Васил Керанов и Алеко Кузов. От Англия е дошла и първата подвижна телевизионна станция, както и камерите, пултовете и другото оборудване на телевизионната кула. Назначен е и първият инженер – Станев.

първите оператори с първата камера

Обучение на първите оператори с първата камера