Изберете страница
Корица Вторият човек в Глава трета

← 80

ВТОРИЯТ ЧОВЕК

81 →

7

81

ВТОРИЯТ ЧОВЕК

Вторият човек в Телевизията след Славков, макар и негласно, беше Христо Цачев. Той беше ресорен директор за информацията, новините, спорта и публицистиката, с добър руски и френски език, по образование икономист, професионален журналист от вестник „Труд“

7

82

ВТОРИЯТ ЧОВЕК

Когато нещо се закучеше и не се очертаваше лесно или бързо решение, Христо ще посъветва: „Другарю Славков, няма ли да е по-лесно, като не можем както щем, да щем както можем?!“. И с учудени сини очи, по детски широко отворени, пускаше една порцеланова бюрократична усмивка...

7

83

ВТОРИЯТ ЧОВЕК

Този стил той поддържаше и в дома си – в тях се ходеше и денем, и нощем, по какви ли не поводи или проблеми. Беше женен за Вихра Тарабанова, страшно си допаднаха, тя беше от семейството на висш дипломат в ООН. Прозорците им светеха понякога до зори. Когато ни махнаха от Телевизията, него го пратиха в Алжир, за по-далече. Но и там – и денем, и нощем, къщата им се пълнеше с приятели. А хладилниците – със средиземноморска риба.