Изберете страница
-+=

въпроса с вас, да им се съобщи окончателното решение“.

Всичко друго, но това най-малко очаквахме. Да освободим едно ръководство, което за няколко години успя да разшири и обнови материалната база на новото студио, да намери журналисти за увеличената многократно програма и да ги подготви професионално да участват директно в националния ефир! Спогледахме се озадачено.

Славков мълчи лошо, нервно потропва с едно моливче по лъскавата маса. След като помълча, докато скъса на всички ни нервите, той се обърна към присъстващите:

– Разбира се, не мога да скрия от Вас, че тази оценка ни изненада. За нас, ръководството на националната телевизия, тя е страшно притеснителна. Аз лично се чувствам малко неловко, защото тези упреци всъщност повече се отнасят до мене, отколкото за ръководството на телевизионния център в Пловдив. Разбира се, вие не сте длъжни да знаете, че реда на „По света и у нас“ не се прави нито в пловдивското, нито в русенското, нито във варненското студио. А в централната редакция на новините в София, за която аз пряко отговарям. Освен това, те се редят по значимост, а не по териториален признак, по окръзи. Значи, ако има такова подценяване на новините в централната емисия, то значи аз не съм си свършил добре работата. Нашите колеги в Пловдив предлагали ли са обекта на „По света“? Да, подали са го! А редът зависи ли от тях? Не, не зависи. Редът зависи от софийската редакция. Всяка вечер аз го гледам този ред преди „По света и у нас“ и го приемам. Значи тогава вината не е в Кольовски или в Дочева, или в Кайдъмов, значи вината е в мен и в колегите, с които сме тука при вас.

Славков, видимо развълнуван, замълчава, отпива глътка вода и пак мълчи. Около масата е настъпила неловка тишина. Крушето отнесе със светкавичен замах основния мотив за промяната на районното ръководство. Всичко друго са очаквали тукашните, но такъв крут обрат, със сигурност не.

– Разбира се – продължи след минутка Славков с малко по-овладян глас – с вашата оценка за телевизионния център ще запозная нашето ръководство и ще ви съобщим решението. Но тъй като сега тука е и другарят Стефан Велев, отговарящ за телевизионните