Изберете страница
Корица Край реката, под тепето в глава пета - Телевизионната фамилия

← 137

КРАЙ РЕКАТА, ПОД ТЕПЕТО

138 →

7

138

КРАЙ РЕКАТА, ПОД ТЕПЕТО

Толкова хубав е този град под тепетата! Толкова е хубав! Спомените ни за Пловдив от ония години обаче неизменно са свързани и с кмета на Стария град Начо Кръстев – Начо Културата, както всички тогава го знаеха. Мисля, че няма да е преувеличено, ако кажа – без него Старият град на Пловдив нямаше да бъде така запазен и реставриран, че да остане и до днес уникален исторически и архитектурен резерват на България.

7

139

КРАЙ РЕКАТА, ПОД ТЕПЕТО

По няколко седмици, във възрожденската атмосфера на Стария град, опитните програмни специалисти, като Буба Топалова, Меми (Мария Ташева), Емил Младенов и Лили Шопова, направиха десетгодишния план за програмното развитие на Българската телевизия (1972 – 1982).

7

140

КРАЙ РЕКАТА, ПОД ТЕПЕТО

големите български градове, които вече имаха капацитет да произвеждат своя телевизионна програма. Те имаха опери, театри, симфонични оркестри, големи фолклорни ансамбли, детски школи, спортни отбори и стадиони, местни вестници и журналисти. И нещо особено важно – имаха в районите си и силно развити отрасли: университети, медицина, машиностроене, електропромишленост, химически заводи, огромни аграрно-промишлени комплекси, и т.н. Всички те бяха автентични програмни извори на теми и новини...