Изберете страница
-+=

(кой ли ще му вярва!) са събрали подписи и са декларирали, че подкрепят исканията – да бъдат освободени и изпратени вън от Турция 13-те затворници. Подписи, както подчерта представителят, са сложили и членовете на екипажа.

Посланикът пожела да получи писмено исканията на четиримата, с цел те да бъдат изпратени на съответните власти в Турция, за да бъдат проучени (неизменният дипломатически ход и терминология!).

Това е новина за „По света…“. Петко Димитров лудо търчи към извънредното студио на Летището – има само 90 секунди и направо влита в ефир…

Успяхме!

Петко Димитров

Петко Димитров

Петко Димитров

Други важни информации за инцидента по-късно също се бият за „експрес“: Петър Младенов, министър на външните работи, е разговарял с турския дипломат. Колегата Стефан Господинов от БТА светкавично звъни в своята агенция и информацията директно влиза в международния бюлетин…

Играта става все по-динамична, топката е все по̀ и по-високо! Там е и царството на БТА.

БТА – МИНФ 226 – В отговор на посланието на турския премиер Елит Милен, министър-председателят на България Станко Тодоров изпрати телеграма до него: „Ваше Превъзходителство,