Изберете страница
-+=

фойерверки – беше Нова година, нула часа. В кабинките на граничния пункт офицерите от гранична полиция подпечатаха с граничния щемпел двайсетина празни листчета, като сувенири за спомен, и предадоха последния държавен граничен печат на България на тази граница на дежурния офицер, да го прибере в касата, дай боже, завинаги!

Това са последните държавни гранични печати на Република България от тази граница

Това са последните държавни гранични печати на Република България от тази граница, които бяха положени в моя паспорт. От тази първа минута на 2007 г. те станаха ненужни.

Демонтиране на бариерата
Демонтираната бариера

От тази първа минута на 2007 г. България беше влязла в големите граници на Европа. После изпратихме последната българска бариера с Гърция на проф. Божидар Димитров и сега ценният трофей е в Националния исторически музей в София.