Изберете страница
-+=

РЕШЕНИЕ № 862/1972 НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП

 

…Счита за целесъобразно да се промени системата за получаване и излъчване на съветската телевизионна програма за петъчните дни. Програмата да бъде съставена от най-добрите предавания на московската телевизия през изтеклата седмица, записана на видеолента. Същия ден директно от Москва да се приема само централната информационна емисия „Время“ и да се включват актуални новини от нашата страна… В необходимите случаи се правят обстойни анотации или пълно дублиране на български език.