Изберете страница

РУСКА РУЛЕТКА

 

-+=

Както виждате, не само най-високите нива на нашата страна, а и в Москва знаеха за готвещата се промяна в телевизионния петък. Никой не възразяваше, или поне публично не се е говорило за това.

И началните преговори започнаха в Москва, в централата на Гостелерадио, съвсем спокойно и традиционно. Аз представих на съветските колеги нашия проект и съответните финансови разчети за бъдещото програмно преустройство.

Руснаците тогава имаха удивително точни и подробни сметки за всяко свое студио, за всяка апаратна, за всяка телевизионна дейност, каквито не знам дали имаме в пазарната икономика и на днешните наши телевизии. Ще изпратим десет българи – добре, но защо не повече или по-малко? Обосновка за обема на тяхната работа, обвързана с общия обем седмична и годишна програма. С какви заплати, колко рубли общо на месец и сумарно за година. Кой плаща трансфера в рубли? Колко дублажа на български език, в колко студиа? Каква сложност, колко часа – ние имаме тарифа за час дублаж, значи дайте данни колко рубли годишно то ще струва и кой го плаща – табличка…

Ние още в София имахме сведения, че в Останкино си знаят сметката до рубла, и формулата за братското сътрудничество е сериозно остойностена. Тези данни ги поискаха в друг ред, разбира се, още като готвихме предложенията до ЦК, и после заедно с Решението, са ги изпращали и до ТСС (Телевизията на Съветския съюз). Иначе подобна среща в Гостелерадио би била невъзможна.

С нашите икономисти се бяхме подготвили за такъв разговор, но че ще е чак толкова капиталистически…! Запознавах руските ми колеги подробно с плановете и етапите за преустройството на петъчната програма по нашата телевизия и въвеждането на промените в ефир.

И разговорите започнаха.

Понеделник – подробни обяснения. Слушат ни внимателно и нещо си записват. Не питат нищо.

Вторник – същото.

Сряда – искат пояснения по някои детайли, главно финансови, за да докладват на ръководството.

Четвъртък – имали някакво тържество на Съветската телевизия в Останкино. „Болгарские товарищи пусть рассмотрят Москву!“ Били ли сме например на известното Ново девическо гробище както Пер Лашез в Париж с паметника „Стената на комунарите“?

В петък отново ще се съберем тук, за да уточним програмата за следващата седмица…

Не издържам – очевидно мотаят…

– Колеги, преди да дойдем тук с Вас, вече бяхме разговаряли за стойностите на час/програма, час/дублажи, и за други данни и документи. Ако са необходими, ще изпратим още детайли и разрези. Сега обаче нека обсъдим основните теми, главните параметри, да подготвим базата за споразумение. Моля Ви, да не си губим времето. Очевидно на това ниво не сте в състояние да вземате тук такива решения. Аз се прибирам в хотела и ми се обадете с кого ще продължим да преговаряме, и в петък ще можем ли да отидем напред. Ако днес или утре този проблем не се реши, в понеделник се прибирам в София. А разглеждането на московския Пер Лашез ще отложим за друг път.

Прибрах се бесен с такси в хотел „Россия“, уж да си събирам багажа, а се тръшнах на леглото, и забих