Изберете страница
-+=

Телевизията на Съветския съюз. Новият генерален директор свързва името си там с глобалната ѝ реорганизация, политическото и технологично развитие на нейната система. Средният денонощен обем на излъчванията от 1673 часа през 1971 г., се увеличава за няколко години на 3700 часа. Телецентърът в Останкино става един от най-големите в света. През втората половина на 70-те години към спътника „Молния“ се добавиха спътниците „Радуга“, „Екран“ и „Хоризонт“, с което съществено се увеличи възможността за космическата телевизионна транслация.

Къде си тръгнал сега бе, Велев?

Ей, софийско шопче, с кого се готвиш да мериш сили и да го плашиш, че ако не стане твоето, че си одиш у София?

Ама късно се усетих и сега връщане назад нема…

 

Зинаида Ивановна отваря дебело тапицираната в тъмно врата:

– Заповядайте!

Енергичният мъж на средна възраст, който стоеше прав в средата на обширния кабинет и нещо прелистваше, рязко се обърна и тръгна към мен.

Подадох ръка, правя се на спокоен.

– Другарю Лапин, благодаря Ви, че ме приехте веднага. Аз съм от десет дни в Москва, но… Мъжът маха покровителствено с ръка – разбирам, ясно му е, по-добре да сядаме и да започваме разговорите веднага.

– Зинаида Ивановна, моля за мен чай, за нашия гост кафе – да? Преводачът да влиза, макар аз да разбирам вашия руски език – усмихва се, но да се опитаме с преводач…

Началото ми е репетирано. Той слуша безизразно, не прекъсва – добре познава българската позиция, знае и за икономическата изгода, ако прекъснем трасетата и изпращаме по редовните самолетни линии записаните в Москва видеорулони. Разбира, че има логика селекционерите да са български редактори. Имам ли нещо да добавя допълнително?

– Да, за превода на български език на вашите предавания. Защо е нужeн този превод? – пита твърдо руснакът. И отново започваме да работим по всеки детайл. Обяснявам подробно, че