Изберете страница
-+=

а след зловещата доктрина на Студената война дойде Разведряването, и покрай него се шмугна Идеологическата диверсия и Шесто управление на МВР – да се бори с нея!

Затова и днес телевизионните спомени – плакати отпреди десетилетия, будят противоречиви чувства за нещо не докрай изречено, сее се понякога примитивен антикомунизъм, без да се отиде подълбоко в генезиса на онези нестандартни години.

За да признае за значими едно събитие или простосмъртен, църквата изчаква да минат няколко поколения. От онова време на седемдесетте години такъв период още не е минал и затова то остава особено, неразгадаемо и конфликтно – със своите трудни и противоречиви спомени и оценки. А неговите мъченици и отшелници чакат все още признание в своята Епопея на забравените.

Стефан Велев

Стефан Велев: „Ех, тази телевизия! Колко често я нарочват за лошите вести и вдигат укорно пръст: „Това, вие, журналистите…!“

Ще успея ли с разказите си за онази телевизия, и за онези особени и преломни времена, да адресирам послания (защото са актуални и днес)? Дано съм успял!