Изберете страница
-+=

работех в Телевизията.

Самите снимки, повече от петдесет, ми предоставиха приятелски Божидар Марков и неговият син и съратник – Тони Марков, от своите фотофирми, фотографски архив и фотобогатство. Естествено, част от фотоилюстрацията на книгата е моя, и от фотосътрудничеството с журналистката от централния печат Люси Първанова. Още една журналистка, Диана Димитрова от Българското национално радио, доктор по журналистика, направи първата редакция на ръкописните страници. Признателен съм и на адвокат Мариана Андреева за консултациите по авторските права. На Светлин и Таня от ИК „Неделник“ за техните съвети.

„Зазоряване преди полунощ“ днес нямаше да я има на белия свят без участието на моята съпруга Ели и на брат ми Владимир. Освен всекидневното „Какво направи с тази книга, днес докъде я докара!“, те я и редактираха стилово, и изгониха от страниците ѝ многобройните правописни грешки.

На синът ми Асен обаче дължа специална благодарност – той не само я редактира, но ме и стимулира да се опитам тя да стане по-разбираема и за неговото поколение.

На Божана Апостолова и нейния екип от Издателска къща „Жанет 45“– дълбока благодарност за протегнатата приятелска ръка.

 

За това, което всички те направиха, само „Благодаря“ не е достатъчно!

 

С Дълбоко Уважение и обич!

Стефан Велев от Телевизията