Изберете страница
-+=

Стефан Велев

ЕХ, ТАЗИ ТЕЛЕВИЗИЯ

ЗАЗОРЯВАНЕ ПРЕДИ ПОЛУНОЩ

Репортажен роман

 

Българска

Първо издание

 

Редактор Юрий Дачев

Художник Христо Гочев

Карикатури Борислав Златанов

Коректор Мирела Колева

Снимки и фотоархив Божидар и Антон Маркови

 

Формат 70/100/16

Печатни коли 21.5

 

Предпечатна подготовка:

Студио Стандарт ЕООД – Пловдив, тел. 032/60 90 50

 

Печат: Полиграфически комплекс Жанет 45 – Пловдив

бул. „Ал. Стамболийски“ № 9, тел. 032/60 90 90

 

Издателство Жанет 45 ООД – Пловдив

бул. „Ал. Стамболийски“ № 9

тел. 032/60 90 90; факс: 032/60 90 60

www.janet45.com

 

ISBN 978-619-186-556-7