Изберете страница
-+=

съпруга на Владимир Висоцки, и вероятно затова е била сега и сред нас. Тя пак се смее:

– Наистина съм аз, не разбирате ли по акцента? Аз наистина съм Марина Влади!

Изглежда съм се люшнал към нея и танцувайки, леко съм я настъпил.

– Моля, внимавайте, настъпвате вещица! – и отново приветливо се усмихва, но сега като че ли зъбките ѝ святкат заканително.

Наистина ли тогава танцувах с Марина Влади? И досега не знам. Много ми се ще да е било така! Или това беше само част от шемета на онази магична руска вечер с песните на Висоцки, с български коняк и грузински балет.