Изберете страница
-+=

им за жеста и за сърдечността, с която ме обгърнаха. Разделихме се с обещанието да си помисля. Какво ти мислене? Имах вече за сравняване предложението на Шпатов за профсъюзите, заплатата там беше значително по-висока. А и някак, след видяното и чутото във височайшия кабинет, аз – коренячката софиянка, явно с неизбежно получения в тези повече от дванадесет старозагорски години провинциален манталитет, се уплаших от атмосферата и демонстрираното самочувствие на телевизионерите.

Много пъти съм се връщала на този момент и сега се питам каква ли картина на трудовия ми път щях да рисувам, ако бях решила да заработя в телевизията. Де да знам, че да си в програмата е много важно място, от твоето виждане и даже благоволение, зависят много изявите на различните редакции и сътрудници в тях, а оттам и последствията за кариерата им. Не съм знаела и за други разни възможности за творческа изява извън конкретната работа и съответно материално изражение, често много по-високо от основното заплащане. Кой да знае, пък и как ли щяха да се развият нещата? Само тя, съдбата, може би знаеше…

Лили Кънева