Изберете страница
-+=

публицистиката и новините. Няколко години, след като с Цачев бяхме освободени, се случи и историята със съда над Петко Димитров.

Доста по-късно, към средата на деветдесетте години, при една командировка в Гърция, в колата с Петко бяхме само двамата. При безкрайните разговори при пътуването, естествено стана дума и за неговата зловеща история.

– Добре де, бяхте толкова близки с Иван, той нищо ли не успя да направи за изясняване на нещата?

Петко Димитров

Петко Димитров, вдясно на снимката, в безметежните си телевизионни години

Петко дълго мълча, после махна с ръка.

– За това не ми се и говори… Каквото направил, направил! – и после невиждащо се загледа в егейския пейзаж, без да пророни и дума. И когато вече мислех, че тази тема сме я приключили, Петко неочаквано продължи:

– Зарежи Славков и прокурорските мотиви. Имаше нещо друго. Няколко тогавашни министри имаха идеята аз да поема Телевизията, след като Иван го махнат. С тях се запознахме при снимките