Изберете страница
Корица Втори дубъл в Глава осма - Страх

← 206

ВТОРИ ДУБЪЛ

207 →

7

207

ВТОРИ ДУБЪЛ

Видеозаписът на епизод от историческата поредица „По хълмовете на времето“ току-що е завършил. Участващите в него Цола Драгойчева, (ветеран на Българската комунистическа партия отпреди Девети септември 1944 г., беше и член на Политбюро на ЦК), заедно със Станко Тодоров (висш държавник по това време, също стар боец)