Изберете страница

Валя Велева

Валя Велева
-+=

Та именно тази, тогава мъничка Валя, в онази сутрин припряно влезе при мене и на един дъх изрече:

– Другарят Славков изпраща при Вас една жена, тя вече е тук!

 

За тази история Иван Славков в своята книга за Телевизията пише:

Идва при мен Митка Гръбчева, заедно с Трайков – кадровика на Комитета за телевизия и радио. Вика:

– Иване, синът ми Сокол ще се жени за едно момиче – било конферансие, в смисъл, има някаква практика. И да я назначиш за говорителка.

Митке, викам, аз не съм назначавал нито една говорителка в Телевизията. Имаме си Програмен директор. Там пускат кога ще има конкурси, правят си комисия и те назначават говорителките. Не мога, Стефан Велев е човекът. Ето, Трайков го познава много добре. Вървете при него.