Изберете страница

АТИНСКА ЗАКУСКА

 

-+=

Така стартираха разговорите с гръцките колеги, всеки следващ ден вратите се отваряха малко по малко, с все повече доверие. На третата сутрин вече закусвахме със заместник-генералния директор и фактически оформихме ясна идея да подпишем дългосрочна спогодба между двете национални медии, тя да бъде на френски език и да отчете следното:
1 Българска телевизия (БТ) не се стреми към еднократни акции с ЕРТ в Гърция, а иска дългосрочно и постоянно развиващо се сътрудничество.
2 Гръцката държавна телевизия (ЕРТ) има програмно-технически интерес към по-широко сътрудничество с БТ на базата на балканското сътрудничество, в т.ч. и като допълнителен външнополитически актив и за двете страни.
3 Отношенията между ЕРТ и БТ, които са държавни структури, се разглеждат като междудържавни, а не просто като връзки между две обикновени организации. Те не са конюнктурни, а са резултат на държавната политика на Република Гърция и на Народна република България.

Тази „закуска“ на терасата на най-големия атински хотел даде линия на бъдещото сътрудничество между българската и