Изберете страница
Корица Атинска закуска в Глава единадесета - Балканската стена

← 309

АТИНСКА ЗАКУСКА

310 →

7

310

АТИНСКА ЗАКУСКА

Така стартираха разговорите с гръцките колеги, всеки следващ ден вратите се отваряха малко по малко, с все повече доверие. На третата сутрин вече закусвахме със заместник-генералния директор и фактически оформихме ясна идея да подпишем дългосрочна спогодба между двете национални медии, тя да бъде на френски език и да отчете следното:

7

311

АТИНСКА ЗАКУСКА

Нашите домакини приемат и предложението ни за няколко-часова „Вечер на България“ през април 1976 г., подготвена от нашата телевизия, както и два-три месеца след евентуалното посещение на българския държавник, да продължим да излъчваме в гръцкия ефир 5 – 10 часа месечно българска програма – филми, анимация, музика, балет...

7

312

АТИНСКА ЗАКУСКА

Неслучайно при разглеждане на проекта за Спогодба гръцката страна поиска точно този вид програми да не се включват в списъка за обмен, тъй като ЕРТ не може реципрочно (!) да ни ги даде. Ние трудно разбирахме техните мотиви за отказа, почти се стигна до прекъсване на разговорите

7

313

АТИНСКА ЗАКУСКА

По едно време г-н Картер усети, че така нищо няма да се получи, и даде почивка за едно кафе. Двете наежени страни си отдъхнаха. Пауза! Излязохме на въздух. Картер ме дръпна настрана в едно кътче на терасата, скрито от южното слънце.

7

314

АТИНСКА ЗАКУСКА

Макар и малко парадоксално да звучи, от тези първи разговори и опит започнах да изповядвам своята рискова тогава идея, че във взаимния обмен с гръцката телевизия (а и други от Запад) българските програми не бива да са суперпродукции, а да бъдат като тяхното средно или малко над средното ниво.