Изберете страница
Корица Убежището в Глава девета - Опасни времена

← 234

УБЕЖИЩЕТО

235 →

7

235

УБЕЖИЩЕТО

ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР С Г-Н АЛБЕР ПАВЕК, френски дипломат в София, с домашен телефон 72-01-27. 9 юли в 20.07 ч. Превод от френски в ефир, видеозапис: – Добър вечер, говорите с Иван Въргов, ръководителя на „Международни контакти“ към Българска телевизия. Извинете, че ви звъня вкъщи, но това е извънреден случай за нас. Ние сме обсипвани от телефонни запитвания около инцидента с Владимир Костов. Имате ли някаква допълнителна информация?