Изберете страница
-+=

и план филмотеката къде ще се мести при наводнение, у кого ще стои ключът от противопожарната ѝ блиндирана врата. Беше включен и задължителният за онова време военновременен разчет със свой щат, ПТС (Подвижна телевизионна станция) и военно студио в едно село до… (държавна тайна!) След няколкомесечна подготовка дойде време и за голямата ИГРА. Всичко беше уж като на шега, а го правехме истински.

Определих няколко от най-опитните програмни редактори (Катя Василиева, Ани Шипкова, Катя Карамунчева, Елена Димитрова) да заминат за четирите районни ТВ студиа, дадох им четири писма в запечатани пликове да ги предадат на местните TВ директори в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград, но след като им се обадя от София. Вечерта се чух с всички – те бяха пристигнали и вечеряха в хотелите. Към два часа след полунощ отново им позвънихме от София и помолихме да отворят пликовете, да се обадят на местните колеги и да им прочетат Заповедта на генералния директор, че се провежда общо телевизионно учение за действие при земетресение от девета степен по Рихтер, което е извадило от строя излъчващия телевизионен комплекс в София.

До 90 минути районните ТВ центрове следва да поемат за излъчване националната програма от четири часа с 15 минути новини.

Софийският екип трябваше да „спаси“ филмотеката, да открие едно малко студио, от което да излъчи временна програма само за София.

 

ИГРАТА започна призори на територията на цялата страна, районните студиа се организираха за внезапната нощна задача и в планирания час подадоха начален сигнал за включване с новини в националния ефир…

В същото време, в студиото на Кулата, от което се излъчва редовната програма, дежурната Сребрина Хашъмова извършва обичайното откриване на сутрешната програма. Без да знае, че не е в ефир, усмихнато поздравявала телевизионните зрители, но с периферното си зрение забелязала нещо абсурдно – на контролния телевизор пред нея не е тя, а… Ани Цонева! Тя и никой