Изберете страница
-+=

Издателство Жанет 45
е носител на националните награди:

Христо Г. Данов – за принос в националната книжовна култура:
в категория Българска художествена литература (2002);
в категория Издание за деца (2007);
в категория Разпространение на българската книга (2011);
Златен лъв на Асоциация Българскакнига:
за цялостен принос в издаването на съвременна българска литература (2002);
за оформление и полиграфическо изпълнение (2005);
за динамична културна и издателска политика (2014);
за най-добър издателски проект (2016);
за цялостна политика и забележителни постижения в изданията за деца (2017);
Константин Константинов – за принос (2005) и цялостен принос в книгоиздаването за деца (2018);
Южна пролет – за най-голям принос в издаването на дебютна литература (2018)

и Наградата на ЮНЕСКО – Първи световен конкурс по дизайн на книгата, Франкфурт (2003)

© Стефан Велев, автор, 2020
© Юрий Дачев, редактор, 2020
© Христо Гочев, художник, 2020
© Борислав Златанов, карикатури, 2020
© Издателство Жанет 45, 2020
ISBN 978-619-186-556-7