Изберете страница
Корица Гост-автор Лозан Такев в глава седма - Недогорели огньове

← 192

ГОСТ-АВТОР ЛОЗАН ТАКЕВ

193 →

7

193

ГОСТ-АВТОР ЛОЗАН ТАКЕВ

„През 1992-ра Асен Агов любезно подкани няколко главни редактори, на работа като мен дълги години в телевизията, да си подадем молби за доброволно напускане. Подадох моята на 1-ви април. И в стила на „шеговитата“ дата, тя беше пасквилно направена: „Г-н Агов, моля да бъда освободен – съкратен по политически причини“...

7

194

ГОСТ-АВТОР ЛОЗАН ТАКЕВ

И съвсем на прима виста, от първи прочит могат да се изброят поне 55, даже и стотина телевизионни имена – в кадър, зад кадър, от онези, първите в миналия век, дали живот в предаванията на живо и останали в записаните и съхранени досега рулони, касети. Сред тях и живите спомени за онези, които вече не са между живите.

7

195

ГОСТ-АВТОР ЛОЗАН ТАКЕВ

В телевизията работеха писателите Иван Радоев, Антон Антонов-Тонич, Банчо Банов, Серафим Северняк, Марко Семов, Васил Цонев, Камен Русев, Димитър Михайлов, Димитър Светлин, Методи Христов, Калина Цанева, Петър Парижков, Петя Йорданова, Богомил Нонев, Тодор Велчев-Тато, Любен Попов, Неда Ралчева, Александър Лазаров, Любомир Янов, Стефан Зайцаров, Стефан Банков...