Изберете страница
Корица Когато има пред кого да застанеш в глава пета - Телевизионната фамилия

← 140

КОГАТО ИМА ПРЕД КОГО ДА ЗАСТАНЕШ

141 →

7

141

КОГАТО ИМА ПРЕД КОГО ДА ЗАСТАНЕШ

Стефко, изпращам ти текста на Евгений Тодоров за предаването „За един милиард“, за което ни помоли. Той го е написал толкова честно и ярко, че вярвам – ще ти свърши работа. Още повече, защото е в тона на твоята книга. Аз бих добавила няколко встъпителни изречения за ролята на екипа, защитаван от вас в София. Защото вие, особено ти, винаги заставахте ПРЕД екипа, а не ЗАД него. Тъй че, когато „стреляха“ по предаванията, улучваха вас, а ние щастливо, и често – неинформирано – продължавахме напред.