Изберете страница
Корица Доктор под прикритие в глава пета - Телевизионната фамилия

← 122

ДОКТОР ПОД ПРИКРИТИЕ

123 →

7

123

ДОКТОР ПОД ПРИКРИТИЕ

При всяко трепване на екрана отива нервен импулс към китката и имитира същото движение, както при машинописките. Само че много по-динамично. От това са болките в китките и на твоята режисьорка. Това е типично и може да стане обект на нашите изследвания, като следствие от трудова дейност.

7

124

ДОКТОР ПОД ПРИКРИТИЕ

Сключихме договор за това изследване и с Първа работническа болница, сегашната Пета градска, наблизо до столичната гара. Оттам с този проект се зае лично заместник-директорът на болницата, д-р Минчо Ханджиев. И така мъничката Ани, вместо да облече бяла престилка, дойде с дънки като стажант-режисьор на пулта на телевизионната кула.