Изберете страница
Корица Бета-генерален урок в Глава единадесета - Балканската стена

← 328

БЕТА-ГЕНЕРАЛЕН УРОК

329 →

7

329

БЕТА-ГЕНЕРАЛЕН УРОК

Джон Лампсас до края на нашата визита остана към нас все така директен и сърдечен. Удиви ме неговата далновидност и политическа зрялост. Главният директор беше умерен, спокоен, делови човек, с доста затворен характер, рядко се усмихваше, но не е суров. Според мен с това прикриваше своята сантименталност. Бил е емигрант в Швейцария по време на хунтата. Демократ е, ненавижда диктатурата.

7

330

БЕТА-ГЕНЕРАЛЕН УРОК

А ето и един друг интересен, леко побелял човек, така и не дочух как се казва. Него го водят за „Духовният баща на старите“. Дългогодишен ръководител в Гръцкото радио и телевизия, той сега е бета-генералният директор на ЕРТ – каква чудесна византийска формула – хем да те разкарат от Първото място, хем да останеш Генерален!