Изберете страница
-+=

телевизия (Останкино, Москва), от който се изпраща до София подбрана програма, преведена на български език, и се предава от Кулата. Имаме фактически и трета програма – „ЛЯТО“, която се излъчва от юни до септември за чуждестранните туристи по цялото Черноморие на немски, руски, френски и английски език…

77-а година е успешна и с развитието на Втора програма. От 24 май всеки ден в 19.00 ч. се предават директно и Новини от студио в БТА.

През 1977 г. е открито свръхмодерното за онова време цветно Студио 5, а за нуждите на външните телевизионни предавания са закупени съвременни автомобили с подвижни видеомагнетофонни и предавателни станции.