Изберете страница
-+=

Центърът в София извършва графологическа експертиза и установява, че всички материали в плика, изпратен до посолството, са писани и подписани лично от Костов. В същото време Костов излиза и с декларация в печата:

„Решихме да останем във Франция, за да се опитаме да защитим оттук нашите идеи срещу политиката на съветизация и русификация на социалистическа България“…

Може би заслужава да кажа, че от френски източници дойдоха много подробни и на даден етап различни сведения около Костов. Например съобщиха, че в Париж (през дните, когато ние усилено го търсихме да му помогнем и цялото ни посолство бе вдигнато на крак) първите два дни е бил в семейството на доктор Крижел. Съпругата му Ани Крижел е била секретар на Френската комунистическа партия в града и преподавателка в Сорбоната. Братът на д-р Крижел, Борис Крижел, е бил участник във френската Съпротива, секретар на ЦК на Компартията, и е идвал в България на Петия конгрес на БКП, заедно с Марсел Кашен. По предложение на Морис Торес е бил изключен от партията за връзки с френската полиция. (Сега е реабилитиран.)

 

Костов е приютен под покрива на това семейство в Париж, после заминава за вилата на д-р Крижел в Южна Франция, заедно с жена си. (б.а. Писарев очевидно за тази вила ми каза, но не знам дали нашите контраразузнавателни служби го взеха на сериозно.) Децата им Климент и Мая остават гости в дома на Крижел в Париж. Според някои източници именно във вилата стават неговите интензивни контакти с френските тайни служби.