Изберете страница
Корица Разказът на резидента в Глава девета - Опасни времена

← 242

РАЗКАЗЪТ НА РЕЗИДЕНТА

243 →

7

243

РАЗКАЗЪТ НА РЕЗИДЕНТА

РАЗКАЗЪТ НА РЕ ЗИДЕНТА ДИМО СТАНКОВ, шеф на нашето разузнаване в Париж (1977 г.), от документалната му книга „СЛЕД ДЪЛГО МЪЛЧАНИЕ“ ...На 14 юли 1977 г. в нашето посолство в Париж, по обикновена поща, донесена от френски пощальон, получихме писмо от 244 Костов в плик с клеймо, че писмото е изпратено на 7 юли 1977 г. Беше сложил опис и на това, което съдържа пликът:

7

244

РАЗКАЗЪТ НА РЕЗИДЕНТА

Центърът в София извършва графологическа експертиза и установява, че всички материали в плика, изпратен до посолството, са писани и подписани лично от Костов. В същото време Костов излиза и с декларация в печата: