Изберете страница
Корица Първоначалният ентусиазъм гасне в Глава девета - Опасни времена

← 238

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ЕНТУСИАЗЪМ ГАСНЕ

239 →

7

239

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ЕНТУСИАЗЪМ ГАСНЕ

Министерството на външните работи все по-често изпраща подробни отчети и разяснения за своята активност. Явно нещо лошо са подушили и се готвят да сменят курса. Оттам в Координационната група дойде и разяснение за предприетите дипломатически действия по случая Костов, които веднага влязоха в Новините по телевизията, 11 юли.

7

240

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ЕНТУСИАЗЪМ ГАСНЕ

А така наречената „българската страна“ сега трябва да мисли какви ще ги прави оттук нататък, при вече ясно очерталата се заключителна ситуация. И как ще се оправдава пред Началството и за случилото се в Париж, и за бляскавите служебни характеристики на Костов: