Изберете страница
Корица Ласка значи любов в Глава десета - Делва с жълтици

← 278

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

279 →

7

279

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

Тъкмо се бях зарекъл: оставям Миналото на Миналото! И позвъня телефонът – беше Ласка Минчева, режисьор на живите предавания. Не бяхме се чували векове и сега ми предлага – след десетина дни в НДК (Национален дворец на културата) ще има концерт за юбилея на Българското национална радио, ако ще ходя – мога ли да мина да я взема от тях. Разбира се, няма проблем. За мен е чест!

7

280

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

Чух го. Но нe вдянах – съвсем не очаквах нищо да не вижда. Сега стоеше пред тъмната врата на блока с бяло кожухче и бял бастун. Доближих се до нея и в сумрака радостно ѝ подадох ръка. Тя опипом я пое. Гледаше някъде над мен: „Нали ти си Стефан Велев, по гласа те познах“.

7

281

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

В Зала 1 на Двореца след минути Големият концерт ще започне – четирите хиляди зрители, дошли за Юбилея на Радиото, притихнало жужат. На огромната сцена вече са се подредили 280-те хористи, оркестрантите, биг бендът и ансамбълът за народна музика – цялата музикална мощ на Българското национална радио.

7

282

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

...Ласка видях за първи път на „Златния Орфей“, мисля че беше 1972 г. Край ПТС-а в Летния театър на „Слънчев бряг“ мернах непознато, много хубаво момиче. Докато мигна, и то изчезна. Къде ли се шмугна, или просто беше влязла в ПТС-а? На другия ден обядваме със Славков на ресторант-терасата досами вълните в края на Комплекса.

7

283

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

Четиридесет и три години от този слънчев ден на слънчевия бряг, след хилядите програмни шоу часове, „направени“ от Ласка, с бедна пенсия днес и загуба на Слънцето за очите ѝ – ето ни пак заедно в Голямата четирихилядна зала.

7

284

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

Чудесно е, че е толкова творчески признателна на Хачо Бояджиев, но тя не е само съратник на Великия за нашите мащаби Творец. И той без нея трудно би могъл да бъде толкова колоритен талант. Ласка (това е всепризнато) адаптираше към Хачовата мощна дарба всяко новопоявило се техническо усъвършенстване.

7

285

ЛАСКА ЗНАЧИ ЛЮБОВ

Доста развълнувани от Концерта, пътуваме с хондата обрат но. Тъмно. Мокър асфалт. Сива мъгла пред фаровете. Късам мълчанието. – Никога не съм те питал – откъде ти иде името ЛАСКА? – То е от чешки – ЛАСКА значи ЛЮБОВ. Баща ми е Георги Минчев, завършил минно инженерство в Чехия. Той ми го е дал.