Изберете страница
Корица Спомен за детето в прегръдката на вожда – Гост-автор Иван Тренев в Глава десета - Делва с жълтици

← 268

ГОСТ-АВТОР ИВАН ТРЕНЕВ

269 →

7

269

ГОСТ-АВТОР ИВАН ТРЕНЕВ

На голяма черно-бяла снимка малко момиченце с пионерска връзка е в прегръдките на Георги Димитров, вожда и учителя на българския народ. Тя е направена по Нова година през 1948 г. и е визитната картичка през целия живот на Нушка Григорова, режисьор в Българската национална телевизия, починала на достолепните 80 години.

7

270

ГОСТ-АВТОР ИВАН ТРЕНЕВ

Бях до нея в нейната „последна житейска обиколка“. За Нушка не може да се говори с езика на спомена, на статистиката, на колегиалната коректност. Защото тя присъстваше в живота, на сцената, в телевизията, с максимална плътност на желанието, на енергията и искреността, присъщи само на личности – явления.

7

271

ГОСТ-АВТОР ИВАН ТРЕНЕВ

През 1976 г. заминава в московското бюро на Българската телевизия. Съветският съюз е бил за нея една безкрайност за работа, за срещи с невероятни хора на изкуството, с пътувания и разговори с интересни хора от Ленинград през Киев, Ярославск, Сибир и Байкал, до Каспийското море. Нушка е донесла в България филми, чиито кадри през 1989 г. са били унищожени, казали ѝ, че лентите са изгорели в пожар.